Eksklusiv komfort: Vårt NovoPort® system

portaapnerPortåpnerelementet er utstyrt med en moderne og energisparende LED belysning som med samme wattverdi er 3 ganger lysere enn en konvensjonell lyskilde. Den som renoverer garasjen sin i dag, ønsker ikke bare at den ser bedre ut, men også at den går lettere opp og ikke forbruker så mye energi i drift.

Med det kombinerte NovoPort® systemet, som består av port, portåpner og håndsender, hever du komfortnivået ditt bare med å trykke på en knapp, og slik kopler du ut problemer og ubehageligheter: Aldri mer må du stige ut i regn eller kulde for å åpne og lukke porten omstendelig manuelt!

Port og portåpner er optimalt tilpasset hverandre og sertifsert av uavhengige institutter etter nyeste sikkerhetsnormer. Slik nyter du behagelig komfort ved siden av den beroligende følelsen av høyeste sikkerhet. 5 års garanti på mekanikk, motor og motorstyring inkludert!

Menyført programmering

Programmeringen foretas lettvint og bekvemt via tre knapper og et oversiktlig 7-segments display. Takket være en systematisk menyføring er det ikke mulig å overse noen innstilling under programmeringen. Alle innstillinger holdes ubegrenset lagret også ved strømsvikt. Driftstilstanden indikeres alltid. En klar feilkoding muliggjør en rask og sikker feilanalyse ved behov.

Innvendig trykknapp

En trykknapp til åpning av garasjen innenfra er integrert direkte i styringsenheten og må ikke kjøpes inn som tilbehør eller monteres separat.

Du kan lese mer om portåpnere i brosjyren.

 handsendere